SK4WV
Västerdalarnas Amatörradioklubb VARK

Klubbinformation

 

Klubbens medlemmar är i huvudsak bosatta i Vansbro och Malungs kommuner men alla intresserade är mycket välkomna som medlemmar.

Medlemsavgift 40kr/år.

Medlemskap erhålles genom att sätta in avgiften på klubbens postgirokonto
490 29 93-7 samt ange namn, adress, samt ev signal. Är du ny så vill vi gärna att du anger telefonnummer samt epost-adress också.

Månadsmöten hålles tredje fredagen i månaden kl 18.30. Ordinarie plats är klubbstugan Hunflen. Vid otjänligt väglag till klubbstugan nyttjas andra platser. Kolla hemsidan eller med någon i styrelsen innan du åker upp om det är tveksamheter.

Adress Västerdalarnas Amatörradioklubb, Ytteråker 6, 786 92 Dala-Järna.

Styrelse

  • Ordförande: SA4BHE, Johan Eriksson Ekeheien, Kyrkbacken 36c, 77231 Grängesberg, Tel 073-8063056  sa4bhe@gmail.com
  • Sekreterare: SM4KEY, Stig Nielsen, Industrigatan 19, 786 32 Vansbro,
    Tel 0281-10560  stignielsen@telia.com
  • Kassör: SM4EFE, Henrik Källbäcks, Ytteråker 6, 786 92 Dala-Järna,
    Tel 070-3625859  henrik@kallbacks.se

Styrelsesuppleant: SM4BBJ, Åke Johansson
Rervisor: SM4UKM, Bo Olsson

Historik

1985
Konstituerande möte 10 mars. Förberedande tester och modifieringar av den gamla utbytta Hagforsrepeatern som förvärvats.

1986
Repeatern startas på Hunflen 9 juli. Teorikurs startas i Gatu & Vägs lokaler Vansbro.

1987
Teorikursen avlutas med 4 nya licenser som resultat. Studiebesök på radio/TV stationen vid Spånsan. Studiebesök vid Eldforsen och Hummelforsen kraftstationer. Radiosamband vid orienteringstävlingar i Vansbro och Skålö. Lotteri startas. Ny kurs startas i ABF-lokalen Vansbro. Även med telegrafi denna gång.

1988
Lotteriet avslutas - 6800 kr i vinst. Kursen avslutas - 3 nya licenser samt några licenshöjningar. Studiebesök vid kontrollstationen i Enköping samt Kaknästornet Stockholm. Repeatern tyst andra halvåret p g a allmän svaghet i div rör. Egen anläggning byggs på Hunflen. Fundament gjuts 8 aug. Stuga och mast på plats 1 okt.

1989
Montering av antennpaket för repeatrar. Iordningställande av klubbstugan. Radiosamband vid orienteringstävling Vanåvallen.

1990
Visning av amatörradio för allmänheten vid Hunflen under sportlovet. Visning av amatörradio för allmänheten vid Parkhallen 28 apr. Första radiosambandet vid Vansbrosimningen samt vid DM-orientering i Malung. Resa till Flygvapenmuseet Linköping och Motala långvågsstation. Arrangering av SM4-distriktets höstmöte i pelarsalen Vansbro. Byggträffar med ombyggnad av MTD-stationer. Renovering av repeaterantenner (Skruv- i stället för lödförband). Stora Skog installerar utrustning i klubbstugan. Strömavbrott. Dragning av egen elkabel i skidbacken (800m). Senare används backens belysningskabel för elleverans.

1991
Kurs startas i sjukhemmets lokaler Vansbro. Packet sysopmöte i Smedbergsskolan. Radiosamband vid 5 olika tillfällen i Malung. Dalatrafik installerar utrustning i klubbstugan. Elavbrott några dygn p g a överslag i högspänningskabel. Möte om ev försäljning av vår anläggningen på Hunflen. Äppelbo AIK tar över skidanläggningen Hunflen. Eget elabonnemang 13 dec.

1992
Kurs avslutas. Ett flertal nya licenser. Radiosamband vid Vansbrosimningen, orientering Hunflen och brandkårs-DM Malung. Radiokörning under JOTA vid scoutstugan i Malung. Resa till högspänningslabbet i Uppsala, Cosmonova Sthlm och Stockholm Radio. Utflykt till Klacken Yttermalung. Inköp av stolar och bord till klubbstugan. Inköp av radio m m till 2m klubbstation (installeras ej). Start av BBS Korvågsmottagare R-71E doneras av Rune Persson.

1993
Första numret av klubbtidningen (VARK-93) utkommer. Liten kurs i schemaläsning vid ABF Vansbro. Radiosamband vid Vansbrosimningen och orientering i Malung. X-yagi antenner samt övrig utrusning till 2m klubbstaion installeras. Dalatrafik flyttar sin utrustning till nya anläggningen på Hunflen. Förberedande arbeten för packet 9k6-länk till Mora. Klubben får en kopiator.

1994
Klubbstugan målas om. Utflykt till Lybergs-Gnupen i Malung. Radiosamband vid Vansbrosimningen. Liten kurs i antennteknik i Malung. Tidningen VARK-94 utkommer.

1995
Rullstolsramp samt grusplanering framför klubbstugan. Renovering av skadade X-yagi antenner. Montering av G5RV-antenn. Länkstråk packet Mora-Hunflen-Hagfors-Karlstad tas i drift. BBS uppgraderas till 386SX33. Arrangering av SM4-distriktets höstmöte vid Hunflen. Resa till civilförsvarets anläggning, samt brandstationen, i Ludvika. Visning av amatörradio för allmänheten vid julskyltningen i NBV Galaxen Malung.

1996
Tidningen VARK-95/96 utkommer. Månadsmöten får "eftertalare" som stående punkt. BBS'en får nytt modemkort sedan det gamla havererat. Den flyttas också till Hulån. Packetnod installeras på Byråsen Malung. Radiosamband vid Vansbrosimningen. Amatörradio körs vid VFK's jubileums-Flygfest i Järna 10-11 aug. Klubbens 10-års jubileum firas med en försenad fest vid toppstugan Hunflen 21 sept. Kortvågsradio med nätaggregat och vertikalantenn inköps.

1997
Klubben aktiverar 50 Mhz-bandet. Antenn och tillstånd anskaffades för 50 MHz. Första månadstesten på bandet kördes under november och genomfördes av ULL och TIV med SCG som rotor. Resultatet ganska gott, nästan 6000 poäng. OTI har satt upp en nod i Leksand. Man kan då nå clustret SK3GK-6. TINY-2 modem till packet inköptes. Kortvågsantenn G5RV uppsatt och injusterad. Tidningen VARK utkommer. Radiosamband vid Vansbrosimningen.

1998
Klubbens antennpark, 2-meters X-yagi och G5RV antenn havererade pga nedisning. Klubben stod som värd för SM4-Distriktsmöte, ca 20 personer deltog.
Stor sorg i klubben efter SM4STO Johnny Stams bortgång. Johnny var en mycket stor tillgång, ställde alltid upp när någon behövde hjälp och hade ett mycket brett kunnande.
Klubben deltog med blommor vid jordfästningen.
Klubbstugan underhölls. Målning av dörrar, fönster och justering av antennparken genomfördes. Räckviddsprover för repeater-länk genomfördes från Lindvallens fjällanläggning. Proven negativa, ingen lämplig placering. Beslutades att klubbens radioutrustning kan utlånas under vinterhalvåret till medlemmarna. Tidningen VARK utkommer. Radiosamband vid Vansbrosimningen.

1999
Började som –98 med nedisade antenner med efterföljande justeringar. Klubbstugan ommålades under året. Mera inventarier har anskaffats: stolar, beg dator, utelampa och ett 3-fas uttag för värmefläkt monterat. På packet-sidan installerades en ny nod SK4WV-5 (2 gamla noder SK4WV-7 och SK4WV-9 ändrades till en BPQ-nod med signalen SK4WV-5),
2 st 9 K6-modem och Tekk-radior anskaffades. Ytterligare en port har installerats för trafik mot nod i Leksand. Mjukvaran i BBS-en uppgraderades till FBB d7.00g25 för att klara övergången till år 2000. Bör noteras att detta år deltog SK4WV i samtliga tester på 50 Mhz, vilket resulterade i en femteplats. Klubben informerades om planerna att uppföra ett vindkraftverk på Hunflen. Tidningen VARK utkommer. Radiosamband vid Vansbrosimningen. Portabeltesten på våren kördes från Rösberget, på gränsen mot Värmland.

2000
Klubben har inköpt en QRP-rig SG-2020, blyackumulator 7Ah samt automatisk antenntuner, Z11. Bättre dator har införskaffats under året plus ett nytt loggprogram, Taclog. Ny utelampa med sensor är uppmonterad, den förra stals. Nytt lås har monterats, det går inte att låsa sig ute med detta. Bygglov har beviljats för utbyggnad av stugan. Sista biten till stugan har försetts med stenplattor. 5 element Yagiantenn för 50 MHz samt rotor Kenpro KR650XL har inköpts och monterats i skidliftens översta vändskivestolpe. SK4WV blev distriktsegrare i 50 Mhz aktivitetstest. CW-träning har genomförts för klubbmedlemmar. Det ledde till ett uppdaterat certifikat för SM4UKM, CEPT 1. Klubben anordnade en fest för samtliga medlemmar + XYL som genomfördes vid Snöåns vandrarhem. Klubben har fått en ny medlem under året, SM4BBJ Åke Johansson. Tidningen VARK utkommer. Radiosamband vid Vansbrosimningen. Portabeltesten på våren kördes från Bytjärn i Äppelbo och höstomgången från Bergsätra i Lima.

2001
Bygglov för en utbyggnad av klubbstugan har godkänts av Vansbro kommun. Många
förslag och idéer har diskuterats under året. Inget beslut har tagits om hur och när det skall genomföras. Åskan knäckte båda rotorernas manöverenheter. 50 MHz rotorn har lagats
men 2 m rotorn har inte kunnat åtgärdas. SK4WV blev distriktsegrare i 50 Mhz aktivitetstest även detta år. Klubben var värd för SM4-distriktmöte (15 september). Mötet genomfördes i toppstugan vid skidbacken i Äppelbo.
Amatörradiohobbyn har under året satsat på nyrekrytering. Klubben har deltagit vid Malungs vårmarknad och i Dala-Järna under amatörradions dag med att informera om vår hobby. Malungs och Vansbros scoutkårer har också informerats och det arbetet fortgår och målsättningen är delta vid ett Jota-möte. Tidningen VARK utkommer. Radiosamband vid Vansbrosimningen. Portabeltesten på hösten kördes från Skalet i Äppelbo.

2002
En barack har inköpts för att byggas samman med befintlig klubblokal, detta för att få ett mer ändamålsriktigt utrymme. Klubbens båda rotorer som hade besökts av åskan förra året har blivit reparerade och fungerar nu till belåtenhet. Samtliga 50 MHz aktivitetstester genomförda utom decembertesten som inföll på julafton. Resultatet blev seger i SM4-distriktet, vilket vi fick diplom för, samt andra plats totalt. Layouten för klubbens hemsida har uppdaterats. Tidningen VARK utkommer. Radiosamband vid Vansbrosimningen. Portabeltesten på våren kördes från Vålberget i Öje och höstomgången från Snöån, Dala-Järna.

2003
Nytt bygglov (det förra var från 2001) för en utbyggnad av klubbstugan, har godkänts av kommunen. Inköpt barack på plats och diverse inköp har gjorts för att komplettera denna. Ny utrustning:1 st kortvågsradio, IC 7400.
Packetverksamheten har haft div problem under året. BPQ-noden SK4WV-5 på Hunflen var ur drift drygt en månad. BBS:en i Solvarbo som skickat trafik till vår BBS lades ner efter sommaren varför meddelandeflödet i stort sett upphörde. Under slutet av året fick så vår BBS hårddiskproblem varvid den upphörde att fungera. Eftersom packettrafiken, både lokalt och nationellt, minskat avsevärt har ingen större möda lagts ner på att få igång det hela. SK4WV blev distriktsegrare i 50 Mhz aktivitetstest även detta år. Klubben har under året satsat på nyrekrytering. På Malungs Gymnasieskola informerades om de olika grenarna inom amatörradio, stegen för att skaffa sig amatörradiocertifikat och hur man kan bli medlem i klubben. Under året har prov gjorts med EchoLink över repeater SK4WV, en ”mode” som bygger på att koppla samman Internet och VHF-radio.. Klubben deltar även i detta och några medlemmar är i gång och provar. Tidningen VARK utkommer. Radiosamband vid Vansbrosimningen. Ett antal 446- och 31-MHz apparater inköpta att användas vid detta samband. Båda portabeltesterna kördes från SCG’s stuga i Duvnäs mellan Järna och Vansbro.

2004
Utbyggnaden av klubbstugan har pågått hela året. Mycket ideellt arbete har genomförts av klubbens medlemmar. Ombyggnad av packetnätet eller nedläggning av packetverksamheten är på gång beroende av vad som händer med nätet i övrigt. Ett stort problem är stölden av packetutrustning i Leksand. SK4WV blev total- och distriktsegrare i 50 Mhz aktivitetstest detta år. Klubbens satsning på utbildning / nyrekrytering har nu givit resultat, 3 nya medlemmar till klubben. Tidningen VARK utkommer. Radiosamband vid Vansbrosimningen. Portabeltesten på våren kördes från TOQ’s stuga vid Hoppnäset. Malung.

2005
Utbyggnaden av klubbstugan har fortgått och är i det väsentligaste klart. Bord och hyllor har inköpts och installerats. Återstår en del invändiga arbeten. Klubben blev totaltvåa i 50 Mhz aktivitetstest för året. Packetverksamheten nedlagd. Tidningen VARK utkommer. Radiosamband vid Vansbrosimningen.