SK4WV
Västerdalarnas Amatörradioklubb VARK

Repeater SK4WV/R

Uppgifterna om 70 cm repeatern stämmer inte helt enligt beskrivningen nedan. Slutsteget är bortplockat och uteffekten är därmed 5 W. Och kavitetsfiltren är 3+3 st kopplade till en gemensam antenn för RX och TX.

Frekvens 145.650/145.050 MHz samt 434.650/433.050 MHz. QTH Hunflen, Äppelbo. Locator JP70AM. Höjd ca 500 m ASL.

repschem

SK4WV är en s k crossbandsrepeater där så väl mottagare som sändare för 2m och 70 cm är sammankopplade. Det som hörs på mottagarna går ut på båda sändarna och båda mottagarna kan ta emot signal samtidigt. Detta gör det möjligt att köra full duplex över repeatern under förutsättning att båda motstationerna har duobandsapparater och kan lyssna på motstående band utan att få rundgång (=hörlur).